Jutut tagilla jazz [RSS]

  • Päivitetty 04.12.2013 Happojatsi ja Acid jazz

    Kaksi termiä, joilla on haasteellisesti kovin samantapaiset nimet. Mutta itse sisällöt ovat kovasti erilaiset. Koska minä olen pääasiallinen happojatsi-termin viljelijä, koen eräänlaista tarvetta antaa selityksen tapahtuneelle.